Online Central Notice Board

 Pharmacy  class-routine--fall-2018,-department-of-pharmacy

Class Routine -Fall 2018, Department of Pharmacy

 

Daffodil International University

Class Routine -Fall 2018

Department of Pharmacy

Time/Day

Batch

Room

8.30-9.50 am

9.55-11.15 am

11.20-12.40 pm

1.20-2.40 pm

2.45-4.05 pm

4.10-5.30 pm

Saturday

 

13th A

211

BPH 424/FIJ

BPH 422/SKR

BPH425/MR

 

 

 

13th B

204

 

 

 

BPH425/MR

BPH 424/FIJ

BPH421/SMS

14th

208

    BPH 415/SKR

BPH416/FIA

BPH413/SMS

 

 

 

15th A

209

BPH324/ZR

BPH325/ACB

BPH321/AR

 

 

 

15th B

210

 

BPH323/SMS

BPH 326/FIJ

BPH321/AR

 

 

16th

Permanent Campus

17th A

209

 

 

 

BPH 223/SKR

BPH222/NAS

BPH224/AKA

17th B

204

BPH223/MR

BPH224/NHZ

BPH222/NAS

 

 

 

17th C

202

 

 

 

BPH222/NAS

BPH224/AKA

 

18th

Permanent Campus

19th A

211

 

 

 

BPH121/NHZ

BPH125/FIA

BPH121/NHZ

19th B

Permanent Campus

19th C

202

BPH125/FIA

BPH124/SH

 

 

 

 

19th D

Permanent Campus

20th A

Day Off

20th B

210

BPH112/SH

 

 

 

 

 

Time/Day

Batch

Room

8.30-9.50 am

9.55-11.15 am

11.20-12.40 pm

1.20-2.40 pm

2.45-4.05 pm

4.10-5.30 pm

Sunday

13th A

Day off

13th B

Day off

14th

Day off

15th A

204

BPH322/MR

BPH 326/AI

BPH322/MR

 

 

 

15th B

208

 

 

 

BPH 325/MSH

BPH322/MR

 

16th

Permanent Campus

17th A

Permanent Campus

17th B

Permanent Campus

17th C

208

BPH222/NAS

BPH225/MSH

BPH223/AI

 

 

 

18th

Day off

19th A

211

 

BPH 124/MMR

BPH125/FIA

BPH 124/MMR

 

 

19th B

Day off

19th C

202

 

BPH125/FIA

BPH 123/AIM

 

 

 

19th D

Day off

20th A

210

CSE113/AST

BPH113/SCR

MAT114/ MAFR 

BPH111/NAS

 

MAT114/ MAFR 

20th B

209

MAT114/MARF

ENG113/SZL

CSE113/AST

BPH113/SCR

MAT114/ MAFR 

 

Time/Day

Batch

Room

8.30-9.50 am

9.55-11.15 am

11.20-12.40 pm

1.20-2.40 pm

2.45-4.05 pm

4.10-5.30 pm

Monday

 

13th A

210

BPH421/SMS

BPH423/SS

 

 

 

 

13th B

202

 

 

 

BPH422/AA

BPH423/SS

 

14th

Permanent Campus

15th A

204

 

 

 

 

BPH323/SMS

BPH323/SMS

15th B

Permanent Campus

16th

208

BPH314/NQ

BPH314/NQ

 

 

 

 

17th A

202

BPH221/NFF

BPH224/AKA

 

 

 

 

17th B

Day off

17th C

209

 

 

 

BPH221/NFF

BPH224/AKA

 

18th

204

BPH213/MMI

BPH 212/MMR

BPH215/AA

BPH213/MMI

 

 

19th A

Permanent Campus

19th B

209

BPH121/NHZ

BPH123/EH

BPH125/MMI

 

 

 

19th C

Permanent Campus

19th D

211

 

BPH121/AA

BPH124/SH

BPH123/EH

BPH124/SH

 

20th A

210

 

 

BPH113/SCR

BPH112/AKA

ENG113/SR

CSE113/AST

20th B

208

 

 

 

BPH113/SCR

CSE113/AST

BPH112/SH

Time/Day

Batch

Room

8.30-9.50 am

9.55-11.15 am

11.20-12.40 pm

1.20-2.40 pm

2.45-4.05 pm

4.10-5.30 pm

Tuesday

13th A

208

 

 

 

 

BPH 422/SKR

BPH423/SS

13th B

211

BPH423/SS

BPH422/AA

 

 

 

 

14th

Permanent Campus

15th A

210

BPH324/ZR

BPH321/AR

BPH 326/AI

 

 

 

15th B

208

BPH321/AR

BPH323/SMS

BPH322/MR

BPH324/AKA

 

 

16th

209

 

 

 

BPH 312/SKR

BPH311/MK

BPH315/AKA

17th A

209

BPH 225/MSH

BPH 223/SKR

BPH222/NAS

 

 

 

17th B

204

 

 

 

BPH222/NAS

BPH223/MR

 

17th C

Permanent Campus

18th

Permanent Campus

19th A

Day Off

19th B

211

 

 

BPH122/SCR

BPH124/SH

BPH122/SCR

BPH124/SH

19th C

202

BPH122/AI

BPH124/SH

BPH123/AIM

BPH122/AI

 

 

19th D

210

 

 

 

BPH125/FIA

BPH121/AA

BPH125/FIA

20th A

202

 

 

 

 

BPH111/NAS

 

20th B

204

ENG113/SZL

BPH111/MMI

BPH111/MMI

 

 

 

Time/Day

Batch

Room

8.30-9.50 am

9.55-11.15 am

11.20-12.40 pm

1.20-2.40 pm

2.45-4.05 pm

4.10-5.30 pm

Wednesday

13th A

Permanent Campus

13th B

Permanent Campus

14th

202

BPH 415/SKR

BPH412/SS

BPH411/FIJ

BPH412/SS

 

 

15th A

Permanent Campus

15th B

208

BPH324/AKA

BPH 326/FIJ

 

 

 

 

16th

208

 

 

 

BPH 312/SKR

BPH315/AKA

 

17th A

204

GED206/MAA

BPH221/NFF

 

 

 

 

17th B

209

 

 

 

BPH224/NHZ

BPH221/NFF

 

17th C

209

BPH223/AI

GED206/MAA

BPH221/NFF

 

 

 

18th

211

BPH211/RKR

BPH 212/MMR

BPH211/RKR

 

 

 

19th A

Permanent Campus

19th B

210

BPH121/NHZ

BPH125/MMI

 BPH123/EH 

 

 

 

19th C

Permanent Campus

19th D

204

 

 

 

BPH122/AI

BPH123/EH

BPH122/AI

20th A

210

 

 

 

BPH112/AKA

ENG113/SR

 

20th B

Day Off

Time/Day

Batch

Room

8.30-9.50 am

9.55-11.15 am

11.20-12.40 pm

1.20-2.40 pm

2.45-4.05 pm

4.10-5.30 pm

 

 

 

 

 

 

 

Thursday

13th A

204

 

BPH421/SMS

BPH 424/FIJ

 

 

 

13th B

210

 

 

 

BPH 424/FIJ

BPH421/SMS

 

14th

208

BPH 414/AM

BPH411/FIJ

BPH 414/AM

BPH413/SMS

 

 

15th A

Permanent Campus

15th B

Permanent Campus

16th

202

 

 

BPH313/SCR

BPH313/SCR

BPH 311/MK

 

17th A

Day off

17th B

210

GED206/MAA

BPH 225/NT

BPH221/NFF

 

 

 

17th C

Day off

18th

209

BPH214/AZ

BPH215/AA

BPH214/AZ

 

 

 

19th A

211

BPH123/EH

BPH122/NFF

BPH123/EH

BPH122/NFF

 

 

19th B

Permanent Campus

19th C

209

 

 

 

BPH121/AA

BPH121/AA

 

19th D

Permanent Campus

20th A

Permanent Campus

20th B

Permanent Campus